สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อปรับปรุงลานอนุบาล ห้องน้ำห้องส้วม ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมไปถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย