ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายอังกฤษ (English Camp) การสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลแกดำ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายอังกฤษ (English Camp) การสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลแกดำ เพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารแสวงหาความรู้สร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม