สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในเครือข่ายรังสีตรีมิตร พร้อมด้วย นางสาวอุษา พันธุ์คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) ในฐานะประธานเครือข่ายรังสีตรีมิตร และนางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฯ ณ โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง