สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และปิดกล่องชอล์กประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และปิดกล่องชอล์กประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ และเสนอโครงการที่จะดำเนินงานในปีต่อไป โดยมี นายธนภัทร น้อยมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแดง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 3 นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 3 นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านกุดแดง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สรศักดิ์ พรมนิล : ภาพ / วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2