สพฐ.​ ติดตามนโยบาย เรื่อง​ สถานศึกษาปลอดภัย ของเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่​ 29​ มีนาคม​ 2565​ นายไพโรจน์​ วิเศษ​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2​ เข้าร่วมการประชุมติดตามนโยบาย​ เรื่อง​ สถานศึกษาปลอดภัย โดยมี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการค ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมในการติดตาม พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ระหว่างวันที่ 28 -29 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1