สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยนางวรัชยา ประจำ ผอ.ร.ร.อนุบาลอุทุมพรพิสัย นางสาวธนิดา สุวพานิช นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ในนามคณะกรรมการ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 1 ปี และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา รับการประเมิน จำนวน 10 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับการประเมิน จำนวน 2 ราย กำหนดเวลาการประเมินฯ ครั้งนี้ระหว่าง วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565