ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพังงา

+++++วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ คงรัตน์ ปฏิบัติกน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน)เขตตรวจราชการที่ 6 และรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ 2565 กรณีปกติ รอบที่1 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด  ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูล ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   เรวดี…ภาพ / ข่าว