สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพังงาและต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์)

+++++วันที่ 30 มีนาคม 2565  นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพังงา ซึ่งเป็นรุ่นที่ 83 โดยมีนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา  มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 396 คน แต่เนื่องจากมีนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด 19 และอยู่ในกลุ่มเสียงสูง จึงมีผู้รับประกาศนียบัตร จำนวน 200 คน   เรวดี…ภาพ / ข่าว