ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 ราย

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา11.30 น.นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางวนาลิน ขามเกาะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 รายๆละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,500  บาท ณ  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา อำเภอหนองบัวระเหว