“ตรีนุช” เยี่ยมชมศูนย์ MOE Safety Center กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เยี่ยมชมศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นำชมและบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำมาตลอดว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ซึ่งหลังจากประชาสัมพันธ์การใช้งานของศูนย์ความปลอดภัยฯ มาระยะหนึ่ง ก็ได้มาตรวจความเรียบร้อยว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง ในตอนนี้เราก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างการรับรู้ให้มากขึ้น เพราะมีโรงเรียนในสังกัดจำนวนมาก หลายแห่งก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจยังได้รับทราบข่าวสารไม่ครบถ้วน ตอนนี้ก็ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ และโรงเรียนต่างๆ สร้างการรับรู้ให้กับเด็กและผู้ปกครองมากขึ้น พร้อมทั้งรณรงค์ให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MOE Safety Center และแนะนำวิธีการใช้ เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึงการใช้งาน และแจ้งเหตุต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้น เราต้องดูจำนวนผู้ใช้งานด้วย หากมีผู้ใช้งานเยอะก็ต้องมีการวางแผนให้ระบบภายในสามารถรองรับได้ เพื่อให้เป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์ ให้ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อไปว่า ในภาพรวมของการดำเนินงาน หลังจากเปิดใช้งานในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ได้รับแจ้งผ่านระบบเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติด ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน โดยในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละกรณี บางเคสสามารถจบได้ภายใน 2-3 วัน บางเคสจบภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งการได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ ก็จะทำให้เราทราบปัญหาและทำการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างเช่นปัญหายาเสพติดเราก็จะประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเราก็ได้ทำเรื่องการป้องกันเฝ้าระวังปัญหานี้กับเยาวชนอยู่แล้ว เมื่อได้ข้อมูลตรงนี้มา เราก็จะได้ไปเน้นให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขและบรรเทา แล้วเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มากขึ้น อีกทั้งในเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน ระบบของเราก็มีความปลอดภัย โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ให้คนอื่นทราบนอกจากผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น และมีการแยกประเภท แยกสังกัด ไม่ปะปนกัน

“สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์ฯ ยังคงเพียงพอกับผู้ใช้บริการอยู่ แต่หากต่อไปมีผู้ใช้งานเยอะขึ้น ก็จะมีการขยับขยายต่อไป ซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่าจำนวนคน เพื่อให้ระบบรองรับได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่าในวันนี้สิ่งสำคัญคือการได้ริเริ่มลงมือทำ เมื่อเราเริ่มต้นทำแล้วนักเรียนและผู้ปกครองเห็นความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น ก็จะมีความมั่นใจ เราก็จะดำเนินการตรงนี้อย่างเข้มข้นต่อไป หากผู้ใช้งานเห็นว่าช่องทางนี้เป็นประโยชน์และสามารถแก้ไขได้จริง ก็จะเกิดการตระหนักรู้อย่างกว้างขวาง ตนเชื่อมั่นว่าจะเป็นโครงการที่ยั่งยืน” รมว.ศธ. กล่าว

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนหรือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบด้านความปลอดภัยในโรงเรียน สามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน MOE Safety Center , เว็บไซต์ www.MOESafetyCenter.com , LINE @MOESafetyCenter หรือที่ Call Center โทร. 0-2126-6565