สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดและเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ แก่คณะกรรมการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม ในฐานะโรงเรียนแกนนำเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กำหนดดำเนินงานโครงการตามแผนนวัตกรรมเครือข่ายคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3