ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สพม.ลปลพ เข้ารับรางวัลระดับจังหวัดลำปาง