ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา76 (บ้านพละ)

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการการรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565  รวมถึงระบบคัดกรองและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (Covid-19)  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับของการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2565  พร้อมพบปะพูดคุยเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) อำเภอปะทิว และได้ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับคณะจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76(บ้านพละ)ในวันนี้.-