สพม.ปัตตานี ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1 ของ นายเมืองปาย รู้สรรพกิจ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายประสพ ชนามุยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานีและ นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องโสต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี