ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)  ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 31 มีนาคม  2565 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1 นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)  ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ประจำเขตตรวจราชการที่ 5  จำนวน 2 ราย  ได้แก่ นายสำเริง สุวรรณพงศ์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  และ นายวันชัย วงศ์ศิลป์  ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1  ผ่านระบบ Join Zoom Meeting