สพม.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ และหารือแนวทางในการจัดหาสถานศึกษาให้แก่เยาวชนที่เดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายอาซิ ดราแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวสุวรรณี มหาชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวไซกะ แวและ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ และหารือแนวทางในการจัดหาสถานศึกษาให้แก่เยาวชนที่เดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ณ โรงเรียนสะนอพิทยาคม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี