สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมประชุมทางไกล จาก กพร.สพฐ. เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย พร้อมด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องของ สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกล จาก กพร.สพฐ. เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้เกณฑ์ PMQA 4.0 ในการประเมินสถานะสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)