สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายนิเวช อินสุวอ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้เกณฑ์ PMQA 4.0 ในการประเมินสถานะสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ของการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1