สพป.พัทลุง เขต 2 จัดพิธีรับเกียรติบัตรทุนการศึกษา โครงการ “เด็กดีของสังคม” ประจำปี 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับเกียรติบัตรทุนการศึกษา โครงการ “เด็กดีของสังคม” ประจำปี 2565 ผู้ดำเนินงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าประกวดระดับประเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายธนภัทร สิริวาส นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 8 คน และผู้สนับสนุนนักเรียนรับทุนการศึกษา จำนวน 4 คน ร่วมพิธีรับเกียรติบัตรฯ ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2