สพป.ระยอง เขต ๒ ต้อนรับและแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะต้อนรับและแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) โดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.ระยอง เขต ๒ จำนวน ๑ ราย คือ นายภัทรวุฒิ กันศิริ ตำแหน่งเดิม ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการจากวัดเกาะกลอย ผู้แทนจาก ศธจ.ระยอง เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒