สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง

วันที่ 4 เมษายน 2565  เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง โดยมี กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงจำขึ้นใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดย ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรให้ทำงานอย่างเต็มที่ มีความสุขในการทำงานในทุกๆวัน และกล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมเคารพธงชาติ ควรปฏิบัติให้เป็นประจำ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์