สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13

วันจันทร์ที่  4 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 ในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน 5 นโยบาย เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย