สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference ถ่ายทอดจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.(DOC) อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่