สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 5 เมษายน  2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

ดร. ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ร่วมรับชมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 3/2565  เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายที่สำคัญสู่การปฎิบัติ  เรื่องการรับนักเรียน/โครงการพาน้องกลับมาเรียน/การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting  โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม