สพม.เลย หนองบัวลำภู ปฐมนิเทศ “ครูผู้ช่วย” ปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดการปฐมนิเทศและจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด จำนวน 63 คน โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่  นายสุจิน มีชัย ประธานคณะกรรมการอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวให้โอวาท นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู บรรยาย เรื่องการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 

นายนราธิป เจียมสงวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม และคณะครูร่วมบรรยาย เรื่องการประเมินเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย และสุดท้ายเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การมีวินัยการออมเงิน โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

……………………………………………..

ลิงค์ชมภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1Xl2FaiVYR7QEoC5564zRCMx-gciUu5FD?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1UiBNhRYM5zPgiCvGuPQxArvaagDxSeUc?usp=sharing