สพม.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 / 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายยอดรัก บุรวัฒน์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ และข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ