สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลดำเนินการดีเด่น

วันที่ 7 เมษายน 2565เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินสถานศึกษาที่ดำเนินการตามนโยบาย 9 จุดเน้นที่ประสบผลสำเร็จ โดเด่น เป็นแบบอย่างได้ เพื่อมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและจัดทำประกาศเผยแพร่ให้สาธรรณชนทราบต่อไป