ผอ.สพม.พงภกรน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขสู่ชั้นเรียน ด้วยเทคนิคโค้ชหัวใจครู”โรงเรียนสตรีภูเก็ต

+++++วันที่ 7 เมษายน 2565 นางสาวฆอนิมะฮ์   พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขสู่ชั้นเรียน ด้วยเทคนิคโค้ชหัวใจครู”ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ซึ่งโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีทักษะเทคนิคโค้ชหัวใจครู  สามารถสร้างพื้นที่ห้องเรียนแห่งความสุขและปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคน และนำเทคนิคการเป็นโค้ชไปใช้สร้างความสมดุลให้ตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน  143 คน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม โรงแรมโบ้ท ลากูน อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต   เรวดี…ภาพ/ ข่าว