ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษาสหกรณ์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษาสหกรณ์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อน และรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นคำแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด