สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม อดีต ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สกสค.มหาสารคาม