ผอ.สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ หน่วยงานทางการศึกษา ผ่าน zoom meeting

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ หน่วยงานทางการศึกษา ผ่าน zoom meeting โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม กล่าวรายงานโดย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด