สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่าน ZOOM Meeting โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมชี้แจงและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒