ร.ร.ภูเรือวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู ชนะเลิศ 2 รุ่น การแข่งขันเรือพายเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม  – 3 เมษายน 2565 นักกีฬาเรือพายโรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 (สนามที่ 1) ณ หนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในรุ่นเยาวชนชายระยะ 200 เมตร และรุ่นเยาวชนชายระยะ 500 เมตร

รายชื่อนักกีฬา ประเภทเรือ 10 ฝีพาย เยาวชนชาย ระยะ 200 เมตร และ 500 เมตร ประกอบด้วย นายณัฐวัฒน์ วังคีรี นายพงษ์วรินทร์ พวงศรี นายธนากร ลีกระจ่าง นายสิราวิตร ยศพิมพ์ นายสราวุฒิ โกษาจันทร์ นายพีรดนย์ อาจแก้ว  นายศุภณัฐ แสนใจวุฒิ  นายวิศรุต วงศ์ศุภลักษณ์  นายนันพิพัฒน์ ภูนิติ  นายกฤษณพงศ์ สิงห์คำ  นายฐิตินันท์ จันทร์แต่งผล  นายภานุวัฒน์ กฤษณา  นายภูริพัฒน์ โสประดิษฐ์ และนายพิสิษฐ์ คำพิลา

โดยมีนายวรากร จันทร์แต่งผล เป็นครูผู้ฝึกสอน และอำนวยการฝึกซ้อม โดยนายพยุง โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

……………………………………………………..

ลิงค์ชมคลิปการแข่งขัน https://www.youtube.com/watch?v=6zKIOT1rBCc