สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการบ้านเติมสุข..สู่ลูก สพป.สิงห์บุรี

ด้วย สพป.สิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการ “บ้านเติมสุข สู่ลูก สพป.สิงห์บุรี” ด้วยนโยบาย ๔ มี ๕ ต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะยากลำบาก ไม่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และในวันที่ 8 เมษายน 25654 คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำโดยนายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี ดร.สยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ขอรับการเสนอชื่อเข้าร่วมตามโครงการดังกล่าว เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามและโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่