สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  ร่วมรายงานการตรวจราชการประเด็นนโยบายเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8  เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯพร้อมด้วยคณะ เข้ารายงานการตรวจราชการประเด็นนโยบายเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 ต่อนายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี       ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี        ในการนี้ได้ร่วมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน        4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.พาน้องกลับมาเรียน  2.การดำเนินงานแผนงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ 3.ความปลอดภัยสถานศึกษา 4. ปัญหาหนี้สินครู พร้อมร่วมฟังการชี้แนะกรอบแนวทางดำเนินงาน และร่วมขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการในเชิงพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยจากสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ภาพ ปชส.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร /ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2