โรงเรียนประถมนนทรี สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร และผู้ปกครองนักเรียน เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล สามเณร ณ วัดด่าน พระราม 3 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 เมษายน 2565 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ลูกๆสามเณร ณ วัดด่าน พระราม 3 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสามเณรทั้งหมด 17 รูป เนื่องจากจำกัดผู้เข้าบรรพชา ในจำนวนนี้มีนักเรียนประถมนทรี 11 รูปและศิษย์เก่าประถมนนทรีอีก 2 รูป การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นโครงการต่อเนื่องที่โรงเรียนได้ดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อเป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ปลูกฝังและฝึกฝนสร้างคนดีให้กับสังคม