สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการระดับจังหวัดที่เป็นสถานีแก้หนี้ครู(ศธจ./อศจ./กศน.) ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการระดับจังหวัดที่เป็นสถานีแก้หนี้ครู(ศธจ./อศจ./กศน.) ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมและมอบนโยบายฯ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4