พิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับ​บัญชา​ลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

วันอาทิตย์​ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการลูกเสือ​เขต​พื้นที่​การศึกษาสระบุรี​ เขต ๒ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับ​บัญชา​ลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินมาตั้งแต่วันที่ ๔ -​ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ภารกิจสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์​ไปด้วยดี ณ ค่ายลูก​เสือรัศมี​แคมป์​ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรึ