สพป.กระบี่  จัดเสวนา “นวัตกรรมพลิกวิกฤติ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา” ผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม Zoom Meeting 

วันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนา “นวัตกรรมพลิกวิกฤติ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีนางเยาวดี เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้เผยแพร่ผลงาน และเป็นแนวทางให้โรงเรียนอื่น ๆ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากการประกวดการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่จัดไปเมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 มีผู้ส่งนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในรูปแบบ On-site จำนวน 13 ราย On-line จำนวน 6 ราย On-Hand จำนวน 4 ราย และ On-Demand จำนวน 10 ราย ในส่วนของ On-Air ไม่มีผู้ส่งนวัตกรรมเข้าประกวด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้มอบโล่ให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยในวันนี้