สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม การติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๑ (เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๕)

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมประชุม
“การติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๑ (เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๕)”
พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
และบุคลากร สังกัด สพป.มุกดาหาร ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑
เป็นประธานการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามงานนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๑ ได้แก่
๑. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”
๒. โครงการ “ความปลอดภัยสถานศึกษา (Moe Safety Center)”
๓. การแก้ปัญหาหนี้สินครู
๔. โรงเรียนคุณภาพ