สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป