ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1