ฉก.ชน.สพฐ. ธำรงค์ประเพณีสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผอ.ฉก.ชน. สพฐ.ได้เป็นประธานนำบุคลากร ฉก.ชน.สพฐ.ไหว้พระขอพร เนื่องในเทศกาลวีนสงกรานต์ ประจำปี 2565 และรับการรดน้ำดำหัวจากบุคลากร หลังจากนั้น ผอ.ฉก.ชน.ได้กล่าวให้โอวาสและให้พรกับผู้เข้าร่วมในพิธี โดยได้มีการรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อาวุโสใน ฉก.ชน.ด้วยเช่นกัน