สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 65

วันที่ 12 เมษายน 2565  เวลา 07.30 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2565  พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง สรงน้ำพระพุทธรูป ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ตลอดจนไหว้สักการะสิ่งสิทธิ์ประจำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้แก่ พระพุทธรูปประทานพร(พระพุทธรูปประจำสำนักงาน)ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ อนุสรณ์สถานคุณพ่อวิเชียร สาคะริชานนท์ (ผู้บริจาคที่ดินที่ตั้งสำนักงาน) เพื่อเป็นการรวมใจบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป