สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และการรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ และการรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นการสืบสานประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒