มอบนโยบายในสถานการณ์ COVID-19

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานมอบนโยบายการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง อย่าประมาท หลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชนแออัด ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕  นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากร  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ยังคงระบาดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำขอให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท บนพื้นฐานความปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ช่วงวันหยุดสงกรานต์ ขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนแออัด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ  โดยมี นายมานพ  คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑