ร.ร.บ้านแถววังน้ำใส สพป.พิษณุโลก เขต 2 จับมือ แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก รณรงค์ลดอุบัติเหตุข้ามทางม้าลาย

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายณรงค์เดช โพธิ์เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก นำโดย  นายอุปัชฌาย์ ทวีมนูญ นายช่างโยธาชำนาญงาน จัดกิจกรรมรณรงค์อุบัติเหตุบริเวณทางข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตะหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้สโลแกน “โปรดหยุดให้คนข้ามถนน”

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดแนวทางจัดกิจกรรม เพื่อการสร้างวินัยจราจร เริ่มจากตัวผู้ขับขี่ในการปลูกจิตสำนึกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย  และตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย และไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ควบคู่ กับการประชาสัมพันธ์เพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุการเดินข้ามถนนในทางม้าลาย ได้อย่างปลอดภัยต

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ใกล้เมือง มีรถสัญจรผ่านไปมาตลอดเวลา โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ในการเดินทางมาส่งบุตรหลานเข้าเรียน เทศกาลสงกรานต์  และในช่วงปิดภาคเรียน  ได้กำชับให้ผู้ปกครอง นักเรียน ปฏิบัติตามกฏจราจร รวมถึงดูแลบุตรหลาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน