เลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดป้าย รั้ว และซุ้มประตู เปิดห้องสมุดดิจิทัล เปิดศูนย์ HCEC และเปิดอาคารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สสวท. โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.มหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดป้าย รั้ว และซุ้มประตูโรงเรียนวาปีปทุม โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวาปีปทุม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวาปีปทุม สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวาปีปทุม โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบ ป้ายรั้ว และซุ้มประตูโรงเรียน พิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัล, เปิดศูนย์ HCEC, เปิดอาคารเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สสวท, สอวน และพิธีรดน้ำขอพร “วันสงกรานต์” เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1hTC5dTbbhQUYYpZR6Ml9wNQKLRTIxzJw (ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)