ประชุมคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

+++++วันที่ 18 เมษายน 2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ประชุมผ่านระบบ online โปรแกรม Zoom meeting  ณ ห้องประชุมเขางุ้ม เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการจาก สพฐ. ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ในระดับภูมิภาค (ภาคใต้)   เรวดี…ภาพ / ข่าว