การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ A.L.T.C.

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)           ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C. : Assistant Leader Trainers Course) จัดโดย สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ และมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน ๑ รุ่น อบรมระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้ที่สนใจจากหน่วยงานและสถานศึกษา สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๕ คน คณะวิทยากร จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ , สพม.บุรีรัมย์ , กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ , อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์